Ubuntu - CentOS

Ubuntu - Hệ điều hành nhân Linux đang rất phổ biến hiện nay