Filter html.grid mvc C# không tìm được dữ liệu unicode

  • 480 lượt xem
  • Bài viết cuối 28 Tháng Bảy 2022
dongdp.exp@gmail.com đã gửi 18 Tháng Bảy 2022 - Sửa lần cuối 18 Tháng Bảy 2022

Nguyên nhân: Encoding dữ liệu trên grid khác với encoding dữ liệu gõ từ bàn phím vào phần filter nên không tìm thấy dữ liệu (xảy ra khi dữ liệu unicode)

Phương án: chuyển bộ gõ về unicode dựng sẵn (unikey)

1 bài viết
gacon đã gửi 28 Tháng Bảy 2022

Hay quá bác, cảm ơn bác, em cũng bị vướng cái này

Bạn muốn gửi trả lời ? Hãy đăng nhập trước. Nếu chưa có tài khoản vào diễn đàn, hãy đăng ký
 

Chủ đề cùng danh mục