Hỏi cách đặt sort mặc định cho column trong tree view

  • 266 lượt xem
  • Bài viết cuối 05 Tháng Tám 2019
hemuon99 đã gửi 24 Tháng Bảy 2019 - Sửa lần cuối 24 Tháng Bảy 2019

Làm thế nào các bro nhỉ ? Nhất là muốn sort theo một danh sách cột ?

1 bài viết
gacon đã gửi 05 Tháng Tám 2019

Cái này dễ mà bro, đặt thêm thuộc tính default_order vào tag tree là được, ví dụ:

 

<tree editable="bottom" sum="true" string="TXXXYYY" default_order='field1, field2 desc'>

 

sẽ xếp tăng dần theo field1, đối với các record có field1 giống nhau thì sx giảm dần theo field2

Bạn muốn gửi trả lời ? Hãy đăng nhập trước. Nếu chưa có tài khoản vào diễn đàn, hãy đăng ký
 

Chủ đề cùng danh mục