Hỏi về lỗi "Unable to locate nuget.exe" khi build project trong Visual Studio 2017

  • 1,8K lượt xem
  • Bài viết cuối 08 Tháng Sáu 2019
vitaminGo đã gửi 07 Tháng Sáu 2019

Bro nào gặp lỗi này rồi cho đệ solution với nha !

1 bài viết
kpimaster đã gửi 08 Tháng Sáu 2019

Cái này đơn giản lắm, bro mở file NuGet.targets, tìm đến dòng:

<DownloadNuGetExe Condition=" '$(DownloadNuGetExe)' == '' ">false</DownloadNuGetExe>

đổi false thành true là ok nhé !

Lần sau khi build project thì VC 2017 sẽ tự download file nuget.exe khi không tìm thấy !

Bạn muốn gửi trả lời ? Hãy đăng nhập trước. Nếu chưa có tài khoản vào diễn đàn, hãy đăng ký
 

Chủ đề cùng danh mục