Em viết như này trong view:

<filter string="Giao hàng trong ngày" name="groupby_product" domain="[('sale_date','=','date_order')]" context="{'group_by' :'product_name'}"/>

Mà cái điều kiện trong domain nó không chạy các bro ạ, toàn ra full cả list , thì làm sao bros nhỉ ???

Sale_date kiểu date và date_order kiểu datetime