Em code mấy form nhập bằng CSHTML và C#. Khi chạy lên ấn nút Cập nhật thì thỉnh thoảng bị báo lỗi như này:

The reguired anti-forgery form field __RequestVerificationToken is not present

Em có search ở 1 số trang nhưng em đọc ko hiểu lắm

Bros nào biết nói cụ tỉ em cái nha !