Lần đầu tiên biết tới diễn đàn này. Anh em cho hỏi với, mình đang bị lỗi này:

odoo.addons.base.models.ir_model: Access Denied by ACLs for operation: read, uid: 2, model: XXX

Bị lỗi khi mình code thêm 1 model, click vào tree view của model đó thì bị lỗi này