Có bác nào dùng Visual Studio 2022 mới nhất chưa ạ ?

Em háo hức cài lên dùng, nhưng giờ add Controller cứ bị báo lỗi:

“There was an error running the selected code generator: 'The parameter searchFolders does not contain any entries;”

Lỗi kỳ quặc quá chưa gặp bao giờ, bros nào biết chỉ em với nha !