Các bro chuyên gia SQL cho đệ hỏi tí, đệ backup database trên SQL Management Studio Express 2016 thì bị báo lỗi:

Backup failed for server...Cannot open backup device. Operating System error 5

Làm lại nhiều lần rồi vẫn bị, chưa hiểu tại sao, các bro chuyên gia SQL chỉ cách khắc phục giúp đệ với nha !

Thanks trước !