Em có con web Wordpress vừa nâng cấp máy chủ lên lên PHP 8.0 để hạn chế lỗ hổng

Tuy nhiên xảy ra lỗi: 

 

Deprecated: Required parameter $post follows optional parameter $content

 

Em tìm hiểu thì được biết phải nâng cấp Wordpress lên cho tương thích với PHP 8.0;

Em cập nhật wordpress lên phiên bản mới 5.9.2 thì lại bị báo lỗi này:

 

cURL error 6: Could not resolve host: downloads.wordpress.org

 

Các bro chỉ em cách xử lý với, vì em vào trực tiếp downloads.wordpress.org vẫn ok