Em đang tập tọe Odoo, đến đoạn làm report bằng py3o và soạn file odt trên LibreOffice. Đến khi run và open report thì nhận được báo lỗi thế này:

 "Libreoffice runtime not available. "
RuntimeError: Libreoffice runtime not available. Please contact your administrator.


Bros nào gặp rồi bảo em với, tắc đoạn này 2 hôm nay rồi ạ :(

À em dùng Eclipse trên Windows 10 ạ