Noupdate trong Odoo là gì vậy ?

  • 4,3K lượt xem
  • Bài viết cuối 21 Tháng Mười 2019
hardcore69 đã gửi 07 Tháng Chín 2019

Đệ xem trong file xml của odoo hay có cái này: <data noupdate="1">....</data>

Các bro cho đệ hỏi noupdate là gì vậy, dùng để làm gì ?

1 bài viết
gacon đã gửi 21 Tháng Mười 2019

@hardcore69: noupdate=1 có nghĩa là khi module này được upgrade thì record có thuộc tính noupdate="1" sẽ không được update, mà nó chỉ được khởi tạo khi cài đặt module

Bạn muốn gửi trả lời ? Hãy đăng nhập trước. Nếu chưa có tài khoản vào diễn đàn, hãy đăng ký
 

Chủ đề cùng danh mục